Estex Entreprenad AB

Vi har spräckt berg och stenar med hjälp av vatten sedan 2003. Den nya tidens spräckningsteknik sätt att oskadliggöra stenar som är "felplacerade". Vårt primära arbetsområde är Stockholm med omnejd.

Vi är specialiserade på att spräcka berg i känsliga miljöer och på platser där det är mindre lämpligt att använda dynamit.

Vi har utrustning som möjliggör att vi även kan täcka av marken vid byggnationer samt att transportera bort berg och jordmassor.

Till vårt förfogande har vi 2 grävmaskiner, 2 kompaktlastare samt en Volvo lastväxlare med ett antal 12 tons lösflak.

Startsida

Estex Entreprenad AB

Tjänster

Kontakt