Tjänster

Vattenspräckning

Går att använda inne i bostadsområden utan att det behövs besiktas efteråt. Vattenspräckning låter ungefär lika högt som ett hagelskott. Husgrunder behövs inte besiktas efter spräckning, minimalt med vibrationer och inga sprickbildningar.

Boulder Buster
Vattenspräckning

Stenspräckning är precis vad det låter, man spräcker bara stenen eller berget i mindre bitar och är ett alternativ till sprängning.

Stenspräckning gör att det blir ytters lite vibrationer. Därmed undviks sprickor i husgrunder m.m. Därför behövs ingen besiktning av hus efter spräckning. Inget behov av tunga grävmaskiner som förstör underlaget, eftersom inga tunga sprängmattor måsta lyftas.

Man kan:
spräcka berg, större stenar, sten på tomter, under hus, i källare, mindre bergklackar och betongfundament.

Fördelar:
Genom att vibrationerna klinga ut snabbt kan spräckning ske nära husgrunder, vattenledningar, fjärrvärmeledningar, elledningar och andra känsliga objekt utan att dessa tar skada. Inga besiktningar av byggnader krävs före eller efter spräckning. Inga mätningar behövs innan spräckning och inga speciella vibrationsmätare krävs. 
 
Klicka gärna här för en filmdemonstration!

Inga risker för magnetfällt vid spräckning i närhet till tåg eller tunnelbanor eftersom spräckning sköts helt mekaniskt.
Utan någon fara kan man använda sig av stenspräckning vid blixt och åska.

Startsida

Estex Entreprenad AB

Tjänster

Kontakt

Spräckningen sker av vattentrycket som uppstår när patronerna utlöses, då stenen spricker och vattnet försvinner, försvinner också effekten. Därför behövs inga lika tunga sprängmattor som vid vanlig sprängning med dynamit.

Väldigt lågt oljud:
Kan användas vid sjukhus, sjukhem, kliniker, inomhus och vid bebyggelse.

Väldigt lite avgaser:
Kan användas i slutna rum, schakt, gruvor, källare m.m.

Se några filmexempel genom att klicka på bilderna nedan: